0

Kde najdu k serveru připojené disky?

Martin Kopta 9 years ago updated 9 years ago 1
Připojil jsem k vServeru více disků a po startu je nikde nevidím. Kde je najdu a jak je můžu využít?
+1
Disky jsou dostupné jako /dev/sd[abcd], /dev/hda, /dev/sr[01234], /dev/ada0 nebo /dev/da[012].

Primární disk se vždy připojuje přes sběrnici IDE (pozice 0-0). V operačním systému se pak jeví buď jako /dev/hda (starší linux), /dev/sd[a-z] (moderní linux) či /dev/ada0 (bsd).

Druhý, třetí a čtvrtý disk se připojuje pomocí sběrnice SCSI. V systému jsou to pak zařízení /dev/sd[a-z] (linux) nebo /dev/da[012] (bsd).

K systému se také vždy připojuje NectarCD, sloužící pro automatické nastavení nového vServeru. To je připojeno vždy přes sběrnici IDE (pozice 1-0) a v systému se jeví jako /dev/cdrom (/dev/sr0).

V případě, že první, druhý, třetí nebo i čtvrtý disk nejsou virtuální pevné disky, ale ISO obrazy připojují se přes stejné sběrnice jako pevné disky, ale v systému jsou pak k dispozici jako /dev/sr[01234].

Datové disky nejsou ve výchozím stavu nijak naformátované a neobsahují žádné oddíly. Pro běžnou konfiguraci disků můžete použít například fdisk a mkfs.

Pro listování připojených disků a jejich sběrnic můžete použít nástroj lsscsi.