0

Můžu nakonfigurovaný vServer nějak změnit?

Martin Kopta 9 years ago updated 9 years ago 1
Chtěl bych změnit konfiguraci již vytvořeného vServeru. Lze to?
Pokud chcete změnit nastavení Vašeho virtuálního serveru, například zvětšit kapacitu vRAM nebo přidat další vDisk, je potřeba server bezpečně vypnout pomocí SSH či VNC přístupu, ACPI shutdown nebo na webovém rozhraní, a poté server upravit pomoí webového rozhraní. Úpravu vServeru lze započít i pokud vServer běží, ale systém bude před samotnou modifikací násilně vypnut a tím může dojít ke ztrátě dat. Po dokončení modifikace bude vServer uveden do stavu, v němž byl před odesláním požadavku.