0

Co to znamená 'Smazat' vServer?

Martin Kopta 9 years ago updated 9 years ago 1
V detailním zobrazení vServeru mám k dispozici akci "Smazat". Smažou se s vServerem i moje data?
Smazat vServer znamená: zastavit jej pokud běží, odpojit od něj disky, uvolnit obsazenou IP adresu a zahodit konfiguraci (počet vCPU a velikost vRAM). vDisky s daty zůstanou nadále dostupné v sekci "Nepoužité disky". Budete je pak moci připojit k jinému vServeru. O data tedy při smazání vServeru nepřijdete.