0

Lze se do vServerů přihlašovat pomocí SSH klíčů?

Martin Kopta 9 years ago updated 9 years ago 1
Chci se do svých vServerů v BeeScale přihlašovat pomocí SSH klíčů. Je to možné?
Ano, je to možné. Přihlašte se a v nastavení svého účtu můžete vyplnit do formuláře s názvem "Váš veřejný SSH klíč" svůj věřejný SSH klíč. Ten bude při každém vytvoření nového vServeru přidán na takzvané nectarCD a bude po spuštění načten do souboru /root/.ssh/authorized_keys. 


Výjimka: pokud již v /root/.ssh/ existuje souboru authorized_keys, nahrání klíče se již provádět nebude. Stejně tak se nahrání klíče (a nastavení root hesla) neprovede v případě, že existuje soubor /root/.keeppassword