+2

Možnost zadat při klonování disku novou (větší) velikost

Petr Mikušek 8 years ago updated by Martin Kopta 8 years ago 1
Nyní je jediná možnost, jak zvětšit velikost např. datového disku taková, že si vytvořím nový prázdný disk o požadované velikosti, připojím ho k VM, zformátuju a ze starého disku data nakopíruju. Jednak tento postup není atomický, ale doba zvětšení disku je přímo úměrná jeho velikosti.

Navrhuji, aby bylo možné při klonování zvolit novou velikost vytvářeného disku (pro zjednodušení jenom větší velikost). Tím by se postup zvětšení disku omezil na jeho odpojení, naklonování, připojení a smazání starého disku. Pokud je proces klonování efektivní (copy-on-write), doba zvětšení by byla konstantní a nezávislá na velikosti disku.
Děkujeme za zajímavý podnět. Vámi zmiňovanou funkcionalitu zvětšování disků jsme zařadili do našeho TODO. Nepůjde však o součást klonování disků, ale o samostatnou operaci, kterou půjde spustit nad každým nepřipojeným vDiskem. O dokončení implementace Vás budeme informovat.