0

nový server

Anonymous 9 years ago updated by Martin Kopta 9 years ago 1
Registroval jsem se do BeeScale, vytvořil nový server, spustil, spustil VNC. Nejde se na něho ale připojit. Vyzkoušel jsme ping, ssh, vnc, vnc applet. Nic. Co s tim?
Můžete nám poslat detailnější informace na support@beescale.com? Abychom mohli situaci náležitě prověřit, budeme potřebovat Vaše uživatelské jméno a jméno nebo ID vServeru, o který se jedná.