0

Co jsou to limity? Jaké mám nastavené?

Martin Kopta 9 years ago updated 9 years ago 1
V po-registračním emailu jsem obdržel informaci o limitech. Co to jsou limity a jaké jsou ty moje?

Limity určují možnosti uživatele využívat službu BeeScale. Limity například definují, zda uživatel může vytvářet nové vServery a vDisky, zda může vServery upravovat, kolik maximálně může definovat vCPU a vRAM pro každý vServer a kolik disků může být zapojeno maximálně v každém vServeru. Také určují, kolik má uživatel k dispozici měsíčně síťového provozu zdarma. Tento systém limitů umožňuje pečlivě a velmi osobně škálovat možnosti uživatelů a chránit službu před případným zneužíváním.


Po dokončení registrace dostane uživatel určitý počet kreditů (přesněji v ceníku http://beescale.com/front/kolik-to-stoji/) a je mu nastaven výchozí limit pro nově registrované uživatele. Limit je uživateli při prvním dobití kreditu přenastaven na limit pro platící zákazníky. Po domluvě lze také nastavit zcela individuální limity. Po vyčerpání kreditu jsou uživateli limity dočasně změněny do doby, než se kredit vyrovná.

Popis Vašich limitů naleznete po přihlášení do BeeScale v nastavení Vašeho účtu.