+2

Jak nakonfigurovat síť ve vServeru?

Anonymous 9 years ago updated by Martin Kopta 9 years ago 1
Spustil jsem si vServer s ISO obrazem místo primárního disku a instalátor se mne ptá na nastavení sítě. Jaké mám zadat?
-1
Předinstalované operační systémy využívají dodaného NectarCD, ze kterého konfiguraci sítě čtou při každém spuštění. ISO obrazy (instalační CD/DVD a LiveCD/DVD distribuce) však s NectarCD nepracují (i přesto, že je připojené) a je potřeba nastavit síť ručně.

Konfigurace sítě je v případě spuštění z ISO obrazu uvedena kompletně v detailu vServeru na webových stránkách http://beescale.com. Uvedena je IP adresa vServeru, maska sítě, IP adresa brány a primární a sekundární DNS. V sítích, ve kterých se vServery nacházejí není použit DHCP démon a konfigurace přes DHCP tedy síť vServeru nenastaví. Také nelze zvolit jinou IP adresu vServeru, než je uvedena na webovém rozhraní.

Kopii detailů nastavení sítě můžete kromě webu také nalézt na připojeném NectarCD (připojeno na IDE sběrnici 1-0).